Despre

ADRIAN C. BĂJENARU

Adrian este Psiholog (B.Sc. in Science, Univ. București), predă tehnici de meditație Mindfulness, Mindful Yoga & Tai Chi/Qi Gong. A publicat la editura Universitaria în anul 2015, articolul științific ”Mindfulness, Starea de flux și Flourishing”. A studiat artele marțiale, farmacologia, este pasionat de literatură și lecturatul cărților de calitate. Este printre puținii traineri din țară realmente pregătiți, format atât la nivel teoretic-conceptual, cât și din punct de vedere practic-aplicativ, trainingurile, seminariile și workshopurile sale acoperă o gamă diversă de domenii (e.g.inteligență emoțională; comunicare empatică; fericire autentică; leadership; realitatea cuantică etc.). Adrian folosește tehnicile non-directive de predat și consideră că are mereu ceva de învățat, este un autodidact veritabil.

MISIUNE. Succesul, în viziunea lui Adrian,  înseamnă integrarea a două calități inerente ființei umane: claritatea [i.e. viziune obiectivă asupra realității] și echilibrul [i.e. acord intern și congruență valorică] (valori adaptate după ”Satipatthāna Sutta The four foundation of mindfulness”). Motto inspirațional: ”Iubește și fă ce vrei!” (Fericitul Augustin de Hipona) și ”Dați-mi un punct de sprijin și voi muta Pământul.” (Arhimede). Motto awareness:Mens sana in corpore sano.” (Juvenal) și ”Trăiește în acord cu natura” (n. stoicism și taoism). Motto vocațional:I am not a teacher, but an awakener!” (R. Frost). Filosofie existențialistă: ”Glossă” (M. Eminescu).

Mai jos sunt descrise valorile personale  pe inventarul VIA Stenghts. Modul în care puteți beneficia de servicii, este prin Skype (ID- taorful) – pentru ședințe de coaching online, sau te poți înscrie la unul dintre cursurile mele din țară

ValoriDescriere
(1) Spiritualitate, Sens și semnificație, Credințăconcepție coerentă asupra Universului ca entitate care are un scop înalt; a-ți cunoaște locul sinergic în raport cu ceilalți oameni; ideologie profundă despre existență. Credințele interne dau formă acțiunilor.  
(2) Creativitate, Ingenuitate, Originalitatea descoperi moi strategii de a rezolva probleme, a nu simți plăcerea prin utilizarea metodelor convenționale 
(3) Bucuria de a învățaa găsi plăcerea în învățarea de lucruri noi, atât prin metode formale cât și de individual 
(4) Gândire critică, Judecată, Deschiderea gândi și examina lucrurile din toate părțile posibile. A nu face afirmații sau a lua decizii pripite, ci în baza unor evidențe solide. Abilitatea de a schimba felul de a gândi
(5) Curiozitate și Interescuriozitate în legătură cu orice aspect. A pune mereu întrebări, orice subiect pare interesant și fascinant. Pasiune pentru explorare și descoperire

E-mail: office@adrianbajenaru.ro