Tao Yoga – Tai Chi & Qi Gong Morning Practice with Adrian

 (VARIANTA ÎN ROMÂNĂ MAI JOS)
 
ENGLISH
Every Saturday morning we all gather together at Bucurania on Calea Victoriei to explore the Taoist practices with love and good will, in an environment where we can feel the abundant energy of joy and love, specific to children souls.
 
INTENTION
Our intention is to bring extra vitality, authentic Selflevel connection and expression in a safe and pleasant environment.
 
ENERGY
We stimulate Qi, our internal energy and we dissolve any trace of stress, sadness and anxiety. More clarity, vitality and calmness are the sign that Qi is flowing freely through our energy meridians.
 
JOY
We all enter into a cloud of wellbeing and let us carry the energy of joy here and now for our highest good.
 
HEALTH
… it’s the most precious gift. We stimulate our subtle bodies, energetic centers, chakras, meridians, and tantiens. We connect to the field of universal energy and to the primordial energy of Compassion (yuan qi).
 
RELAXATION
When we relax the body, our mind relaxes automatically. Taoist practices have many benefits that can be experienced spontaneously. Rediscover yourself For two hours, we integrate the Ego structure and venture into the exploration of our authentic Self. The more our Soul expresses in our Personality (Ego), the more we feel the frequencies of fulfillment, satisfaction and gratitude.
 
TECHNIQUES AND INSTRUMENTS
 
TAO & KUNDALINI YOGA
Awakening and ascension of the Self. Sacred Fire Kundalini dwells at the base of the spine in the Muladhara root chakra (yin) and ascends through the 33 vertebrae and 7 chakras until it pierces the seventh, Sahasrara, opening the lotus with a thousand petals. The course has practicies from Taoist yoga, which has three main purposes: (1) the growth of internal energy, (2) the more we are aware of our mind, body and breath, the better they relate to each other, (3) physical flexibility and breathing capacity.
 
TAI CHI & QI GONG
Taoist tools to increase energy, improve health and wellbeing. Fluid movements that relax and release stress from the mind and body.
 
TAOIST ALCHEMY

Techniques to integrate emotions and work with polarities. Union of complementary animus and animus. Alchemy is to create a relationship with life itself, an adventure, a deep love for everything that is. SelfKnowledge Tarot divination exercises and special cards with which we can answer the most important questions of our lives:

(1) Who am I?
(2) Why am I here?

REGRESSIONS AND PROGRESIONS
To solve certain conflict situations in our unconscious, we need metaphors, symbols and archetypes. We will use these techniques for our highest good.
Address: Bucurania, Str. Beautiful, No. 52, Interphone 012
Program: 11.00 13.00
Instructor: Adrian C. Bajenaru, Psychologist, Taoist Instructor, Reiki Master, Munay Ki tutor, Master Buddhist Palm Ki, Hypnosis expert.
Investment: Drop Session in 50 RON or 35×4 Subscription

REGISTRATIONS
by phone 0734 940 804 (Sonia )


VARIANTA ÎN ROMÂNĂ
În fiecare Sâmbătă dimineață ne strângem cu toții la Bucurania pe Calea Victoriei pentru a explora practicile taoiste cu drag, spor și voie bună, într-un mediu unde abundă energia bucuriei și iubirii manifestate de copii.
 
INTENȚIE
Intenția noastră este de a aduce un plus de vitalitate, de conectare autentică la nivel de Sine și de exprimare într-un ambient sigur și plăcut.
 
ENERGIE
Stimulăm Qi-ul, energia noastră internă și o lăsăm să dizolve orice urmă de stres, tristețe și anxietate. Mai multă claritate, vitalitate și calm sunt indiciile unui Qi care curge liber prin meridianele noastre energetice.
 
BUCURIE
Pătrundem cu toții într-un nor cu stare de bine și ne lăsăm purtați de energia bucuriei aici și acum spre binele nostru cel mai înalt.
 
SĂNĂTATE
… că-i mai bună decât toate. Stimulăm corpurile subtile, centrii energetici, chakrele, meridianele și tantienurile. Ne racordăm la câmpul de energie universală și la energia primordială a Compasiunii (yuan qi).
 
RELAXARE
Când reaxăm corpul, mintea noastră se relaxează automat. Practicile taoiste au numeroase beneficii care pot fi experimentate spontan.
 
REDESCOPERIRE
Timp de două ore integrăm Ego-ul și ne aventurăm în explorarea Sinelui nostru autentic. Cu cât Sufletul (Sinele) nostru luminează mai intens în Personalitate (Ego) cu atât simțim mai multă împlinire, satisfacție și recunoștință.
 
TEHNICI ȘI INSTRUMENTE
 
TAO & KUNDALINI YOGA
Trezirea și ascensionarea Sinelui. Focul Sacru Kundalini sălășluiește la baza coloanei vertebrale în chakra-rădăcină Muladhara (yin) și ascensionează prin cele 33 de vertebre și 7 chakre până o străpunge pe cea de-a șaptea, Sahasrara, deschizând lotusul cu o mie de petale.
La curs sunt predate și asane de yoga taoistă, care are trei scopuri principale: (1) creșterea energiei interne, (2) cu cât suntem mai conștienți de minte, corp și respirație cu atât mai bine acestea relaționează între ele, (3) creșterea flexibilității fizice și capacității respiratorii.
 
TAI CHI & QI GONG
Instrumente taoiste pentru creșterea energiei, îmbunătățirea sănătății și stării de bine. Mișcări fluide care relaxează și detensionează mintea și corpul.
 
ALCHIMIE TAOISTĂ
Tehnici de integrare a emoțiilor și lucrul cu polaritățile. Uniunea opuselor complementare animus și anima. Alchimia înseamnă a crea o relație cu însăși viața, o aventură, o iubire profundă față de tot ceea ce este.
 
AUTOCUNOAȘTERE
Exerciții de divinație cu tarot și carduri speciale cu ajutorul cărora vom putea răspunde la întrebările cele mai importante ale vieții noastre:
 
1. Cine sunt?
2. De ce sunt aici?
 
REGRESII ȘI PROGRESII
Pentru a rezolva anumite situații de conflict din inconștientul nostru, avem nevoie de metafore, simboluri și arhetipuri. Ne vom folosi de aceste tehnici spre binele nostru cel mai înalt.
  • Adresa: Bucurania, Str. Frumoasă, Nr. 52, Interfon 012
  • Program: 11.00 – 13.00
  • Instructor: Adrian C. Băjenaru, Psiholog, Instructor taoist, master Reiki, tutor Munay Ki, master Palma budistă tibetană
  • Investiție: Sesiunea Drop in 50 RON sau abonament 35 x 4
  • ÎNSCRIERI la telefon 0734 940 804 (Sonia)